Personvernserklæring og

cookies

Personvernserklæring

Denne erklæringen beskriver når, hvordan og til hvilke formål DeLaval behandler (f.eks. samler inn, genererer, lagrer, bruker og utleverer) opplysningene dine i forbindelse med DeLaval.com og tilknyttede nettsider (fellesbetegnelse «nettsidene»).

DATAKATEGORIER

Følgende datakategorier knyttet til deg kan behandles av DeLaval i forbindelse med nettsidene:

(a) Opplysninger som automatisk samles inn om enheten og nettleseren du bruker for å gå inn på nettsidene (f.eks. IP-adresse, informasjonskapsler, type enhet og nettleser), og om surfingen din (f.eks. hvilke nettsider du besøker).

(b) Opplysninger du gir frivillig når du melder deg på nyhetsbrev og kampanjer, sender meldinger via kontaktskjemaer eller fyller ut andre skjemaer på nettsidene.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Opplysningene dine som samles inn eller genereres av DeLaval i forbindelse med nettsidene, kan brukes til å administrere og drive nettsidene, overvåke og analysere bruken av nettsidene, optimalisere funksjonaliteten og innholdet på nettsidene og utvikle nettsidene ytterligere. Opplysninger du gir via skjemaer på nettsidene, vil bli behandlet til de formål som angis for de respektive skjemaene (f.eks. melde deg på en bestemt kampanje eller sende deg nyhetsbrev).

Se avsnittet «Tjenester fra tredjepart» under, hvor du finner en beskrivelse av hvordan og til hvilke formål tredjepart behandler opplysningene dine i forbindelse med nettsidene.

MOTTAKERE

Opplysningene som samles inn eller genereres av DeLaval i forbindelse med nettsidene, kan, til de formål som er fastsatt over, utleveres til og behandles av enhver enhet i DeLaval Group (DeLaval Holding AB og enhver enhet som direkte eller indirekte kontrolleres av DeLaval Holding AB). Videre kan DeLaval, til de formål som er fastsatt over, benytte tjenesteleverandører til å utføre visse aktiviteter på DeLavals vegne (f.eks. datalagring). Disse tjenesteleverandørene kan få tilgang til opplysningene til slike formål, og DeLaval vil i så fall ta forholdsregler for å sikre at tjenesteleverandørene beskytter opplysningene og ikke bruker dem til andre formål. Kontakt DeLaval som angitt i avsnittet «Ytterligere informasjon» under for å se hvilke eventuelle tjenesteleverandører som har tilgang til opplysningene dine som samles inn eller genereres av DeLaval, og til hvilke formål slike tjenesteleverandører kan bruke dem.

Med unntak av det som er fastsatt over, vil opplysningene som samles inn eller genereres av DeLaval i forbindelse med nettsidene, kun bli utvekslet i aggregert/anonymisert form (navn på enkeltpersoner, foretak, gårder osv. vil bli fjernet eller erstattet med anonyme eller fiktive navn).

Se avsnittet «Tjenester fra tredjepart» under, hvor du finner en beskrivelse av hvordan og til hvilke formål tredjepart behandler opplysningene dine i forbindelse med nettsidene.

SAMTYKKE OG JURIDISK GRUNNLAG

Ved å sende inn opplysninger via et skjema på nettsidene samtykker du i bruk av slike opplysninger til de formål som er angitt for det aktuelle skjemaet. Dersom opplysningene dine brukes uten at DeLaval har innhentet ditt samtykke, er det juridiske grunnlaget for å behandle opplysningene at det er nødvendig av berettigede grunner (formålene angitt over) som DeLaval, basert på en avveining av interesser, anser ikke å oppheves av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan behandling av opplysningene dine også være nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

OPPBEVARING OG SIKKERHET

Opplysningene dine som samles inn eller genereres av DeLaval i forbindelse med nettsidene, vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for behandling som fastsatt over. DeLaval (eller eventuelt dennes tjenesteleverandører) har iverksatt fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som dekker risikoen knyttet til databehandling og dataenes art. Slike tiltak er iverksatt for å: (a) sikre at dataene kun er tilgjengelige for autorisert personale; (b) sikre at ikke noe annet personale får tilgang til dataene enn dem som trenger slik tilgang; (c) sikre at alt autorisert personale har forpliktet seg til å holde dataene konfidensielle; og (d) beskytte dataene mot uautorisert utlevering og tilgang og utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring.

Opplysningene dine som samles inn eller genereres av DeLaval i forbindelse med nettsidene, vil hovedsakelig bli lagret i Den europeiske union, men kan, til de formål og med de begrensninger som er fastsatt over, bli overført til ethvert sted hvor du går inn på nettsidene, hvor DeLaval Group er lokalisert og hvor DeLavals tjenesteleverandører driver virksomhet. Dersom, i andre tilfeller enn for å utføre tjenester som er anmodet av deg, opplysninger overføres fra Den europeiske union, eller fra andre land eller områder som ifølge EU-kommisjonen har et adekvat nivå av personvern, til et land eller område som ikke kan garantere et slikt nivå av beskyttelse, vil DeLaval gjøre nødvendige ekstratiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene (f.eks. «Standard kontraktsklausuler» i vedlegg til kommisjonsvedtak 2010/87/EU av 5. februar 2010). Kontakt DeLaval som angitt i avsnittet «Ytterligere informasjon» under for å se hvilke land og områder opplysninger overføres til, og hvilke beskyttelsestiltak som er iverksatt.

TJENESTER FRA TREDJEPART

I forbindelse med nettsidene brukes tjenester fra tredjepart som beskrevet under for å samle inn statistikk og tilby målrettet reklame. De respektive tjenesteleverandørene kan samle inn opplysningene dine med det formål å levere tjenesten til DeLaval. DeLaval får imidlertid kun tilgang til statistikk i aggregert form.

AdRoll (https://www.adroll.com) brukes for å levere målrettet reklame. AdRoll bruker informasjonskapsler, sporingspiksler og relatert teknologi for å overvåke brukeratferd. Informasjonen behandles av AdRoll Advertising Limited for å tilby reklame som er relevant for deg. Se AdRolls personvernerklæring (https://www.adroll.com/about/privacy) for å finne ut hvordan og til hvilke formål AdRoll Advertising Limited kan behandle opplysningene dine. Du kan motsette deg målrettet reklame fra AdRoll ved å klikke på det blå ikonet som ofte vises i hjørnet av AdRoll-annonser, eller ved å klikke her
 

Du kan også motsette deg målrettet reklame ved å bruke verktøy fra Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) eller Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) brukes for å analysere hvordan brukere benytter nettsidene. Google Analytics benytter informasjonskapsler for å overvåke brukeratferd. Informasjonen behandles av Google Inc. for å utarbeide statistiske rapporter om aktivitet på nettsidene og levere slike rapporter til DeLaval (som bruker dem til formålene angitt over). Se Googles personvernerklæring (https://www.google.com/policies/privacy/) for å finne ut hvordan og til hvilke formål Google Inc. kan behandle opplysningene dine. For å motsette deg Google Analytics må du gå inn på Google Analytics’ opt-out-side (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) og installere add-on for din nettleser.

Facebooks tjeneste Conversion Tracking Pixel brukes for å følge effekten av Facebook-annonser. Facebook Inc. bruker informasjonskapsler, sporingspiksler og relatert teknologi for å følge aktiviteten til brukere etter at de er omdirigert til en nettside ved å klikke på en Facebook-annonse. Informasjonen behandles av Facebook Inc. for å utarbeide statistiske rapporter om effekten av Facebook-annonser og levere slike rapporter til DeLaval (som bruker dem til formålene angitt over). Se Facebooks personvernerklæring (https://www.facebook.com/about/privacy/) for å finne ut hvordan og til hvilke formål Facebook Inc. kan behandle opplysningene dine. For å motsette deg tjenesten Conversion Tracking Pixel må du gå inn på Facebooks opt-out-side (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) og følge instruksjonene.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) brukes for å innhente informasjon om hvordan brukere interagerer med nettsidene. Crazy Egg samler inn opplysninger om enheten og nettleseren du bruker for å gå inn på nettsiden. Informasjonen behandles av Crazy Egg, Inc. for å utarbeide rapporter om den kollektive atferden til brukere av nettsidene og levere slike rapporter til DeLaval (som bruker dem til formålene angitt over). Se Crazy Eggs personvernerklæring (https://www.crazyegg.com/privacy) for å finne ut hvordan og til hvilke formål Crazy Egg, Inc kan behandle opplysningene dine. For å motsette deg Crazy Egg må du gå inn på Crazy Eggs opt-out-side (https://www.crazyegg.com/opt-out) og følge instruksjonene.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Med forbehold om restriksjoner i gjeldende lovverk har du rett til å be om informasjon om DeLavals behandling av opplysningene dine, få tilgang til slike opplysninger (i et strukturert, allment benyttet og maskinlesbart format, med rett til å sende slike opplysninger) og be DeLaval om å rette, fullføre, oppdatere, låse eller slette opplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige, forvirrende, foreldet eller ulovlige. Du har også rett til å nekte, av berettigede grunner, behandling av opplysningene dine (særlig hvis du har rett til å gjøre det i henhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger) og til å trekke tilbake, kun med fremovervirkende kraft, eventuelt samtykke du har gitt i forbindelse med behandling av slike opplysninger. Dersom du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovverk, kan du også klage til relevant kontrollinstans.

Forespørsler som gjelder DeLavals behandling av opplysningene dine, kan rettes til DeLaval på adressen under (att.: «personvernansvarlig»).

BEHANDLINGSANSVARLIG OG PERSONVERNANSVARLIG

DeLaval International AB (organisasjonsnummer 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Sverige) er «behandlingsansvarlig» for opplysninger som DeLaval behandler i forbindelse med nettsidene.

For å kontakte personvernansvarlig i DeLaval International AB må du sende et brev til adressen over, att.: «personvernansvarlig».

 
OPPDATERING AV DENNE ERKLÆRINGEN

Ytterligere funksjoner kan bli lagt til nettsidene senere. DeLaval vil oppdatere denne erklæringen for å beskrive hvordan og til hvilke formål DeLaval behandler opplysninger i forbindelse med slike nye funksjoner. DeLaval kan også oppdatere denne erklæringen for å beskrive ytterligere virkeområder eller formål med å behandle opplysninger i forbindelse med nettsidene.

Cookies

Denne erklæringen beskriver når, hvordan og til hvilke formål informasjonskapsler brukes i forbindelse med DeLaval.com og tilknyttede nettsider (fellesbetegnelse «nettsidene»).

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned på enheten din når du besøker en nettside. Informasjonskapslene på enheten din kan gjenkjennes av nettsiden (eller av en annen nettside) når du besøker den, og ved senere besøk. Noen informasjonskapsler lagres kun på enheten din mens du er inne på nettsiden (øktbaserte informasjonskapsler), mens andre informasjonskapsler lagres på enheten din i lengre perioder (permanente informasjonskapsler). 

Informasjonskapsler på DeLaval.com

Følgende informasjonskapsler benyttes av DeLaval:

Navn: ASPXANONYMOUS
Formål: Å tildele en anonym bruker en unik ID.
Utløper: 100,000 minutter (69 dager, 10 timer og 40 minutter)

Navn: ASP.NET_SessionId
Formål: Å tildele brukeren en øktspesifikk ID.
Utløper: økt informasjonskapsler

Navn: cookie-consent-dismissed
Formål: Å registrere at brukeren har valgt «fortsett» i informasjonskapsellinjen.
Utløper: Etter ett år

Navn: local-dealer
Formål: Å registrere forhandlerne brukeren har valgt.
Utløper: Etter ett år

Informasjonskapsler fra tredjepart

I tillegg til informasjonskapslene beskrevet over kan AdRoll Advertising Limited, Google Inc og Crazy Egg, Inc installere informasjonskapsler på enheten din i forbindelse med ditt besøk på DeLaval.com og tilknyttede nettsider. Se avsnittet «Tjenester fra tredjepart» i DeLaval.coms personvernerklæring for å få en beskrivelse av hvordan og til hvilke formål tredjepart installerer informasjonskapsler og behandler opplysningene dine i forbindelse med nettsidene.

Unngå informasjonskapsler

For å unngå informasjonskapsler kan du aktivere innstillingen i nettleseren din som lar deg blokkere samtlige eller noen informasjonskapsler. Kontakt leverandøren av nettleseren for mer informasjon. Merk at hvis du bruker nettleserens innstillinger til å blokkere alle informasjonskapsler, kan noen funksjoner på nettsidene bli utilgjengelige.